SMARTER

 

Projekt SMARTER Finance for Families

 

Projekt SMARTER Finance for Families má za cieľ podporovať vznik takých mechanizmov financovania, ktoré budú ideálne kombinovať štátnu podporu a zvýhodnené bankové produkty pre novostavby a renovácie budov.

 

S využitím environmentálnych certifikácii (napríklad LEED, BREEAM) je cieľom stavať budovy šetrné voči užívateľom, investorovi i životnému prostrediu. Investície aj prevádzkové náklady sa v spolupráci s bankami vybalansujú tak, aby boli pre klienta najvýhodnejšie.

 

 

Klienti by potom mali získať výhodnejšie podmienky pre svoje šetrné projekty, pre banky by tieto projekty potom mali byť kredibilnejšie oproti bežným.

V rámci tohto medzinárodného projektu sa pripravuje program Green Homes & Green Mortgage, na ktorom sa podieľa 17 odborných organizácií z celej Európy s podporou Európskej komisie.

Program má pomôcť prepojiť zvýhodnené hypotekárne financovanie, verejné prostriedky napríklad formou existujúcich dotácií a certifikačné mechanizmy zaisťujúce komplexnosť a kvalitu projektov. Typickým príkladom môžu byť “zelené hypotéky”, ktoré pomáhajú zvyšovať dostupnosť  pre kvalitné, zdravé a energeticky efektívne bývanie.

Benefitom pre stavebníka majú byť optimalizované celkové mesačné náklady (napríklad na energiu, prevádzku, hypotéku).

Benefitom pre banky majú byť trvanlivejšie a kvalitnejšie projekty s nižšou mierou rizikovosti.

 

 

Projekt SMARTER sa stal finalistom prestížnej EU Sustainable Energy Week Awards. Viac informácií nájdete tu.

 

Viac o projekte

 

Materiály na stiahnutie:

Chcete stavať no neviete presne čo je to zelená budova? Odpovede nájdete tu: Krátka brožúra Zelené byvanie

Stručný prehľad investičných produktov pre záujemcov o výstavbu zelenej budovy sme pripravili tu: Brožúra pre investorov a developerov

Poskytujete hypotéky a úvery na bývanie? Princíp možného finančného produktu nájdete tu: Brožúra pre banky a finančné inštitúcie

 

Tento projekt získal finančné prostriedky z programu Európskej únie pre koordináciu a podporu Horizon 2020 na základe grantovej dohody č. 847141.