Vzdelávanie

 

Jednou z priorít Slovenskej rady pre zelené budovy je šírenie osvety. Odbornej aj laickej verejnosti prinášame informácie o tom, čo sú udržateľné budovy, prečo ich stavať a ako ich stavať. 


 

Archív:


Seminár EHB, 19.4.2011 – Rektorát STU v Bratislave

Aprílový seminár SKGBC na tému "Energetická hospodárnosť budov, legislavtívny rámec v EÚ (EPBD II) a na Slovensku a poznatky z praxe ...
Viac

Seminár BREEAM, 9.6.2011 – hotel Avance, Bratislava

Príjemným a úspešným stretnutím sme zahájili sériu seminárov o medzinárodných certifikačných systémoch, ktoré budovám dávajú pečať udržateľnej výstavby ...
Viac

NEMO/SKGBC akcia – Zelené koncepty pre mestá, 20.6.2011

Skvelá akcia pod hlavičkou No Emission Mondays, ktorá spojila niekoľko hráčov na poli udržateľného rozvoja ako SKGBC, IUR a CLEANTECH Finland a zároveň dala dokopy ľudí, ktorým záleží na tom, aké budú naše mestá, z rôznych oblastí - biznisu, neziskoviek, aj akademického sveta. Výsledkom bolo zaujímavé stretnutie so zaujímavou diskusiu a zaujímavými (aj ked nie prekvapivými) závermi ...
Viac

DGNB Seminár – hotel Avance, 20. septembra 2011

Druhý seminár zo série Úvod do certifikačných systémov sa venoval DGNB / ÔGNI ...
Viac

Seminár LEED, 26.10.2011 – showroom BBC 1, Bratislava

Po úspešných seminároch o certifikačných systémoch BREEAM, DGNB prišiel na rad tretí zo série – LEED, ktorý bol vyvinutý Americkou radou pre zelené budovy (USGBC) v roku 2000. LEED poskytuje majiteľom a prevádzkovateľom budov rámec na implementáciu praktických a merateľných riešení pre navrhovanie zelených budov, ich výstavbu, prevádzku a údržbu. Je dostatočne flexibilný, vzťahuje sa na všetky typy budov – ...
Viac