VIDEO: Recyklácia vôd ako nástroj riešenia klimatickej krízy

 

10. novembra 2021 – Pozrite si videozáznam z webinára o recyklácii vôd v budovách a exteriéri.

 

Online webinár s názvom Recyklácia vôd ako nástroj riešenia klimatickej krízy bol zameraný na problematiku hospodárenia s vodou v budovách a v exteriéri, a na praktické skúsenosti s využívaním progresívnych technológií pre úsporu pitnej vody, využívanie zrážkovej alebo šedej vody na ďalšie využitie. 

 

Prednášajúci sa zamerali v rámci svojich príspevkov na:

 

  • Technológie pri hospodárení s vodou v budovách.
  • Výhody využívania technológií hospodárenia s vodou v budovách.
  • Priepustné spevnené povrchy ako prvok modro-zelenej infraštruktúry.
  • Priepustné parkoviská a ich ekologické výhody.

 

PREDNÁŠAJÚCI:

 

  • Prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Technická univerzita v Košiciach
  • Ing. Zdeněk Petrů, Koncept Ekotech – Využívanie šedej a dažďovej vody
  • Ing. Martina Huňačková, ASIO – Šedé vody v modro-zelenej infraštruktúre

 

Moderovala prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, riaditeľka Ústavu pozemného staviteľstva.