Slovenská firma dodala v ukážkovej dánskej štvrti Nordhavn stavebné riešenia pre viac ako 10 projektov

Bratislava, 1. júna 2021 – Nordhavn v Kodani je ukážkový príklad budovania mestskej štvrte, v ktorej je nielen udržateľná výstavba, ale aj sociálna udržateľnosť. Málokto však vie, že Peikko Slovakia s výrobným závodom v Kráľovej nad Váhom dodalo v lukratívnej časti Kodane Nordhavn stavebné riešenia pre viac ako 10 projektov.

„Nosný systém pozostávajúci zo spriahnutých stĺpov a nosníkov 8-poschodovej administratívnej budovy Marmormolen bol navrhnutý v projekčnej kancelárii Peikko Slovakia v Kráľovej nad Váhom a  nosníky boli vyrobené u nás, na Slovensku. Expresný čas výstavby hrubej stavby na ploche viac ako 15 000 m2 bol 17 týždňov a umožnilo ho naše prefebrikované riešenie,“ vysvetlil Matej Hrubý, vedúci oddelenia predaja Peikko Slovakia.

Udržateľná a sociálne rôznorodá štvrť

Budovy v mestskej štvrti Nordhavn sú vo veľkej miere certifikované, dokonca aj kino. Po jej dokončení bude mať štvrť až 40 tisíc obyvateľov, a rovnako aj 40 tisíc pracovných miest. „Štvrť je zámerne sociálne rôznorodá. Vedľa bytového domu, kde sú najdrahšie byty v Kodani, je napríklad študentská ubytovňa, takže tam nevznikajú sociálne rozdielne časti,“ vysvetlil predseda predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC) Pavol Kukura, ktorý sa zúčastnil dvojdňovej návštevy Dánska v delegácii odborníkov sprevádzajúcich prezidentku Zuzanu Čaputovú.

Celú štvrť developuje  spoločnosť, ktorá patrí mestu, CPH City & Port Development. Vo štvrti vznikla projektová spoločnosť EnergyLab Nordhavn, ktorá podľa Kukuru efektívne integruje použitie obnoviteľných zdrojov a prispieva k dosiahnutiu národných aj medzinárodných klimatických cieľov.

Centrála Saxo bank spája najmodernejší dizajn s inovatívnym stavebným riešením. „Výzvou bolo stavebne vyriešiť architektom navrhnuté šikmé steny budovy s dvojitým zvlneným sklom. Na túto stavbu Peikko dodalo 16,5-metrové nosníky z nášho výrobného závodu na Slovensku,“ skonštatoval Matej Hrubý. Ďalším referenčným projektom slovenskej firmy je projekt The Silo. Je ikonickou stavbou Kodane a známym orientačným bodom. Peikko Slovakia dodalo na tento projekt riešenia vo forme spriahnutých nosníkov, pomocou ktorých je možné stavať rýchlejšie, efektívnejšie a s ohľadom na životné prostredie. Umožňujú vytvárať veľké otvorené priestory s nižšou energetickou náročnosťou.

Môže byť aj na Slovensku Nordhavn realitou?

Slovensko by muselo splniť niekoľko faktorov, ktoré sú nevyhnutné na to, aby u nás mohla vzniknúť udržateľná štvrť ako v Dánsku. „Kľúčovým faktorom je developer, ktorý patrí mestu. Mesto najlepšie vie, ako chce, aby mesto vyzeralo. A to sa dá najlepšie dosiahnuť, keď je zároveň investorom resp. developerom. Potom je potrebné vlastníctvo pozemkov pod celou štvrťou, inak je vysporiadanie vlastníckych vzťahov náročné a trvá roky,“ objasnil Pavol Kukura. Pripomenul, že v Kodani tvoria veľkú časť nových území umelé ostrovy. „Napríklad nové umelé ostrovy Holmene vzniknú asi z 26 miliónov kubíkov zeminy, ktorá zostala nevyužitá pri stavbe kodaňského metra alebo zo základov rôznych budov,“ uviedol predseda predstavenstva SKGBC. Treťou podmienkou je podľa neho kladný prístup k udržateľnosti vo všetkých sférach spoločnosti.

Obyvatelia Kodane zásobení teplom z centrálnych zdrojov

Dánsko je jednou z najpokrokovejších krajín v oblasti udržateľnosti, a to nielen v stavebníctve. Ocenila to aj Európska únia a práve do Kodane umiestnila Európsku environmentálnu agentúru (EEA), ktorá je centrom dát ohľadom udržateľnosti v EÚ. „Štát intenzívne podporuje organizáciu State of Green, ktorá združuje viac než 600 firiem, štátnych a akademických inštitúcií, výskumníkov a expertov a je centrom know-how pre prechod k udržateľnej a nízkouhlíkovej spoločnosti. Ukážkový je v Dánsku prechod na obnoviteľné zdroje energie,“ pozitívne zhodnotil Kukura a dodal, že v krajine už dnes pochádza 50 % elektrickej energie z veterných a slnečných zdrojov a do roku 2030 to má byť až 100 %.

Rovnako ako na Slovensku, aj v Dánsku a ostatných krajinách EÚ, platí povinná energetická certifikácia A0. Dánsko je charakteristické vysokým využitím veľmi efektívnych centrálnych zdrojov tepla, ktoré generujú teplo z obnoviteľných zdrojov. Kodaň má celosvetovo najväčšiu sieť centrálnych zdrojov tepla – viac ako 98 percent obyvateľov Kodane je zásobovaných teplom z centrálnych zdrojov. Čo sa týka elektrickej energie, hlavným zdrojom sú veterné a solárne elektrárne.

Mať udržateľné ostrovy v neudržateľnom svete nestačí

Inšpiratívne projekty ako je štvrť v Dánsku motivujú svet, aby bol čoraz viac ekologickejší. Aj tzv. Deň zúčtovania, ktorý sa tento rok posunul už na 13. mája, ľuďom pripomína, ako je to nevyhnutné. Od tohto dátumu ľudstvo spotrebuje viac zdrojov ako je príroda schopná vytvoriť počas roka. Podľa Pavla Kukuru by viac takýchto štvrtí pomohlo k tomu, aby sa tento deň každým rokom neposúval, ale to nie je jediná podmienka.

„Budovy síce spotrebujú veľa energie (počas životného cyklu budov asi 40 %), ale prispieť musia aj iné odvetvia, a to predovšetkým priemysel, doprava a poľnohospodárstvo. Kľúčovou podmienkou je zmena myslenia všetkých ľudí. K udržateľnosti musíme prispieť všetci svojím spôsobom života a musíme ju striktne vyžadovať od všetkých, ktorí rozhodujú o zásadných veciach v politike a hospodárstve. A to sa musí udiať celosvetovo, mať udržateľné ostrovy v neudržateľnom svete nestačí,“ uzavrel predseda predstavenstva SKGBC.