SMART riešenia pre budovy súčasnosti

SMART riešenia pre budovy súčasnosti

Kedy je budova „SMART? Čo všetko možno vďaka SMART riešeniam ovládať? Ako môžu SMART riešenia uľahčiť život a prečo sú prospešné? Praktické príklady predstavili hostia prvého podujatia v rámci Týždňa zelených budov, ktorý organizuje SKGBC – Slovenská rada pre zelené budovy.

 

V súčasnosti sa vďaka technológiám zvyšuje kvalita i efektívne využitie priestoru na život, či prácu v budovách. Trend tzv. inteligentných budov preniká aj na Slovensko a predstavuje nadstavbu oproti zeleným budovám. „Rozvoj inteligentných budov je od začiatku poháňaný udržateľnosťou,“ uviedol Milan Bogár zo spoločnosti PropTech Slovakia. Aké sú hlavné charakteristiky týchto budov?

 

Okrem zamerania na životné prostredie a zdravie užívateľov podľa Milana Bogára pomocou nových SMART technológií vo zvýšenej miere riešia:

 • sociálnu udržateľnosť, ktorá je dosiahnuteľná zlepšenými vzťahmi jej užívateľov, správcov jednak medzi sebou a jednak k budove samotnej, tzn. ich lepšou skúsenosťou
 • ekonomickú udržateľnosť, ktorú zabezpečujú zvýšenou úspornosťou, produktivitou a využiteľnosťou priestoru

 

V dnešnej dobe sa pri výstavbe rezidenčných developerských projektov kladie stále väčší dôraz na kvalitu života v nich. No, žiaľ, z pohľadu domácich technológií a ich riadenia často vidíme v moderných stavbách rovnakú výbavu ako v projektoch z 80. rokov minulého storočia. A pritom developeri len s minimálnou investíciou navyše môžu byty pripraviť v štandarde smart-ready a umožniť tak budúcim vlastníkom doplniť kedykoľvek do svojej nehnuteľnosti profesionálny smart home systém. Verím preto, že sa smart-ready stane čoskoro novým technologickým štandardom pre novovznikajúce byty,” dopĺňa Alex Janušek zo spoločnosti DOMOTRON.

 

SMART riešenia a obnoviteľná energia

Cieľom Európskej únie je, aby bol do roku 2030 podiel obnoviteľnej energie minimálne na úrovni 32%. Sektor, ktorý má najväčší potenciál zohrať významnú úlohu v rámci prechodu na zelenú energiu je práve optimalizácia energetiky budov. „Súčasná legislatíva sa taktiež začína zameriavať týmto smerom a objavujú sa možnosti získania štátnej podpory v oblastiach akými sú nízkouhlíkové hospodárstvo, obnova už existujúcich stavieb, výstavba energeticky hospodárnych budov a podobne,“ hovorí Vladimír Miškovský zo spoločnosti FUERGY. „Doteraz nám však chýbali technológie, ktoré by odstraňovali známe problémy obnoviteľných zdrojov a batériových úložísk, ale boli zároveň použiteľné v praxi. Na trh sme priniesli inovatívne riešenie, ktoré pomocou umelej inteligencie zabezpečuje SMART riadenie nabíjania a vybíjania batérie, reguluje prevádzku lokálneho zdroja energie a zároveň optimalizuje energetickú hospodárnosť budovy.“ Výsledkom tohto prístupu je zníženie celkových nákladov na elektrinu pre zákazníka, zefektívnenie dodávky elektriny a finančne výhodná produkcia obnoviteľnej energie. Práve vďaka moderným technológiám tak máme možnosť použiť už existujúcu distribučnú sieť, znížiť závislosť na fosílnych palivách a tak splniť ciele, ku ktorým sme sa ako Európa a svet zaviazali. 

 

 SMART riadenie a údržba budovy z pohľadu jej správcu

Častou otázkou je, ako efektívne spojiť technológie pre správu energetiky a bezpečnosti budov do integrovaného systému. O možnostiach riešení hovoril Pavel Homola zo spoločnosti AUSEMIO, ktorá sa špecializuje na automatizáciu riadenia údržby budov a SMART technológií pre prevádzku. Uviedol zároveň výsledky týchto riešení:

 • Podstatné zvýšenie efektivity prevádzky a údržby technológií budov
 • Šetrenie životného prostredia elimináciou výjazdov servisných technikov, elektronizáciou dokumentov, zvýšenie flexibility a on-line dostupnosti dokumentov
 • Prediktívna údržba dokáže zabezpečiť rýchle odstavenie zariadenia a spustenie údržby skôr ako dôjde k fatálnemu poškodeniu, ktoré bude vyžadovať náročnú a najmä drahšiu opravu.

 

Základom stratégie je podľa neho okamžité zachytenie a vyriešenie prevádzkových situácií, kedy je potrebný zásah správcu alebo priamo údržby. Toto zabezpečujú prepojením zariadení s platformou AUSEMIO, vďaka čomu zariadenia samé dokážu nahlásiť poruchu, resp. AUSEMIO dokáže identifikovať prekročenie stanovených prevádzkových parametrov.

 

SMART riešenia pre vstupy do rezidenčných projektov

Príkladom zavedenia SMART riešenia je aj zavedenie SMART komunikácie pre vstupy do domov. Case-studies zo Slovenska i zahraničia uviedol Martin Hudec zo spoločnosti 2N. Podľa Hudeca SMART riešenia pre vstupy do domov a ďalších priestorov ponúkajú nasledovné možnosti:

 • jednoduché a spoľahlivé komunikácie od vstupných dverí či vjazdu do garáže priamo s navštevovaným užívateľom (mobilným telefónom) alebo s jeho bytom, recepciou či kanceláriou,
 • nasadzovanie čítačiek pre pohodlný a bezpečne kontrolovaný vstup oprávnených osôb s viacerými spôsobmi identifikácie od PIN kódu, cez odtlačky prstov až po bezkontaktné karty, bluetooth technológiu či mobilné telefóny; možnosť ovládania i výťahov,
 • integrácie riešení do iných bezpečnostných a správcovských systémov, pričom veľmi dobre spolupracuje s domácimi systémami automatizácie aj s komplexnými systémami riadenia veľkých budov.

 

Téma SMART riešení otvorila Týždeň zelených budov, ktorý bude ďalej pokračovať vo webinároch na tému zeleného bývania a znižovania uhlíkovej stopy. Ako uviedla Hana Ovesná z SKGBC, „práve zapájanie moderných technológií do nových riešení je jedným z pilierov udržateľnej výstavby. Som veľmi rada, že sme prostredníctvom Týždňa zelených budov opätovne dali priestor aj tejto téme a súčasným trendom. Inovácie znamenajú rozvoj, dostupné riešenia a nové komplexné pohľady na environmentálnu udržateľnosť i sociálne potreby používateľov budov.“

 

 

V rámci Týždňa zelených budov sa uskutočňujú nasledovné aktivity:

 • september 2020 – webinár Green Business Breakfast (SMART riešenia v budovách)
 • september 2020 – webinár Green Business Breakfast (Znižovanie uhlíkovej stopy)
 • september 2020 – webinár Green Business Breakfast (Zelené bývanie)

 

Všetky webináre sú bezplatné a je možné sa na ne prihlásiť prostredníctvom formulára na stránke www.skgbc.org. Uskutočnia sa aj vďaka podpore generálneho partnera Týždňa zelených budov, spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, a hlavných partnerov spoločností Baumit, LIKO-S, Padus Allestimenti a VELUX SLOVENSKO.

 

Po víkende bude nasledovať medzinárodná odborná konferencia Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe, v spolupráci s vydavateľstvom Eurostav. Prihlášky a vstupenky na túto konferenciu sú k dispozícii na stránke www.skgbc.org.