SMARTER

Projekt SMARTER Finance for Families

Projekt SMARTER Finance for Families má za cieľ podporovať vznik takých mechanizmov financovania, ktoré budú ideálne kombinovať štátnu podporu a zvýhodnené bankové produkty ako pre novostavby, tak pre renovácie budov.

S využitím environmentálnych certifikácii (napríklad LEED, BREEAM) tak môžete mať budovu šetrnú voči užívateľom, investorovi i životnému prostrediu. Investície aj prevádzkové náklady sa v spolupráci s bankami vybalansujú tak, aby boli pre klienta najvýhodnejšie.

Klienti by potom mali získať výhodnejšie podmienky pre svoje šetrné projekty, pre banky by tieto projekty potom mali byť kredibilnejšie oproti bežným.

V rámci tohto medzinárodného projektu sa pripravuje program Green Homes & Green Mortgage, na ktorom sa podieľa 17 odborných organizácií z celej Európy s podporou Európskej komisie.

Program má pomôcť prepojiť zvýhodnené hypotekárne financovanie, verejné prostriedky napríklad formou existujúcich dotácií a certifikačné mechanizmy zaisťujúce komplexnosť a kvalitu projektov. Typickým príkladom môžu byť “zelené hypotéky”, ktoré pomáhajú stavebníkom zadovážiť kvalitné, zdravé, energeticky efektívne bývanie.

Benefitom pre stavebníka majú byť optimalizované celkové mesačné náklady na (energiu, prevádzku, hypotéku).

Benefitom pre banky majú byť trvanlivejšie a kvalitnejšie projekty s nižšou mierou rizikovosti.

 

 

Projekt SMARTER sa stal finalistom prestížnej EU Sustainable Energy Week Awards. Viac informácií nájdete tu.

 

Viac o projekte

 

Materiály na stiahnutie:

Chcete stavať no neviete presne čo je to zelená budova? Odpovede nájdete tu: Krátka brožúra Zelené byvanie

Stručný prehľad investičných produktov pre záujemcov o výstavbu zelenej budovy sme pripravili tu: Brožúra pre investorov a developerov

Poskytujete hypotéky a úvery na bývanie? Princíp možného finančného produktu nájdete tu: Brožúra pre banky a finančné inštitúcie

 

Tento projekt získal finančné prostriedky z programu Európskej únie pre koordináciu a podporu Horizon 2020 na základe grantovej dohody č. 847141.