Staronové predstavenstvo SKGBC sa chce zamerať na aktuálne témy ako sú energetická úspornosť a znižovanie uhlíkovej stopy

Bratislava, 10. júna 2021 – Za desať rokov úspešnej existencie SKGBC sa jej členom podarilo vybudovať silnú, stabilnú a nezávislú inštitúciu, ktorá je akceptovaná odbornou verejnosťou. Slovenská rada si vybudovala jedinečnú pozíciu pri transformácii myslenia, ktorou prechádza celá spoločnosť.

Odznelo to na prvom zasadnutí predstavenstva SKGBC po výročnej členskej schôdzi SKGBC, ktorá sa uskutočnila online 18. mája. Téma udržateľnosti, ktorú významne tlačí do popredia aj Európska únia a jej legislatíva, nikdy tak nerezonovala u verejnosti ako v súčasnosti.

„V SKGBC pôsobím od jej vzniku v roku 2011. Za ten čas urobila udržateľná výstavba na Slovensku výrazný pokrok a SKGBC sa stala jej hlavným ambasádorom. Preto chcem aj naďalej presadzovať, aby sa udržateľný spôsob výstavby stal u nás štandardom v stavebníctve a architektúre, a aby SKGBC bola aj naďalej rešpektovanou profesnou asociáciou,“ uviedol Pavol Kukura, ktorý bol na zasadnutí opäť zvolený za predsedu predstavenstva SKGBC.

Okrem toho, že je SKGBC ambasádorom zelenej výstavby, dôraz musí rada klásť najmä na rozširovanie úrovne znalostí odbornej aj laickej verejnosti.

„Výhľadovo na ďalšie dva roky bude aktuálnou témou implementácia Plánu obnovy. Jednou z dôležitých tém bude aj hĺbková obnova existujúcich budov. Zároveň od dnes horúcej témy energetickej triedy A0 sa pozornosť bude postupne upriamovať k témam uhlíkovej neutrality, cirkulárnej ekonomiky a k problémom klimatickej krízy – tieto témy súvisia aj so záväzkami Slovenskej republiky,“ skonštatoval na rokovaní Martin Stohl, člen predstavenstva SKGBC. Súčasne budú pre verejnosť stále aktuálnejšie témy zeleného financovania, zelených energií a obnoviteľných zdrojov a tiež pribúdajúca nová legislatíva pri transpozícii smerníc EÚ, zhodli sa novozvolení členovia prestavenstva.

Predstavenstvo SKGBC na svojom prvom zasadnutí po výročnej členskej schôdzi svojou voľbou potvrdilo na ďalšie funkčné obdobie vo funkcii predsedu predstavenstva SKGBC Pavla Kukuru, konateľa spoločnosti TAW, s.r.o. Podpredsedom predstavenstva zostáva Peter Robl, public affairs manager Eastern Europe v Knauf Insulation, s.r.o. a tretím členom výkonného výboru zodpovedným za financie rady bude aj naďalej Rastislav Badalík, konateľ spoločnosti Teichmann & Compagnons.

Sedemčlenné predstavenstvo SKGBC dopĺňajú na nasledujúce dva roky ďalší štyria členovia: Marek Kremeň, konateľ spoločnosti EXERGY Studios, Pavol Praženica, obchodný manažér SIEMENS, Martin Stohl, sustainability & wellbeing specialist HB Reavis a Michal Široký, marketing manager Saint-Gobain.

Členovia predstavenstva SKGBC: (zľava) Rastislav Badalík, Marek Kremeň, Pavol Praženica, Pavol Kukura, Michal Široký, Martin Stohl a Peter Robl.