V marci štartuje akadémia udržateľnosti GREEN BUILDING ACADEMY 2022

 

 

 

Bratislava, 21. februára 2022 – Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) pripravila sériu odborných online webinárov zameraných na udržateľnú výstavbu s názvom GREEN BUILDING ACADEMY 2022. Akadémia udržateľnosti, ktorá je zameraná na vzdelávanie odbornej verejnosti, ale aj odborníkov mimo stavebného odvetvia, odštartuje prvým modulom 15. marca 2022.

 

V rámci série siedmich online webinárov GREEN BUILDING ACADEMY 2022 sa naši odborníci zamerajú na rôzne aspekty udržateľnosti v stavebníctve. V jednotlivých moduloch sa budú venovať  základným definíciám a princípom udržateľnosti v stavebníctve ale aj dobrým príkladom z praxe a jednotlivým oblastiam a fázam výstavby v nadväznosti na udržateľnosť.

 

Dozviete sa aký je rozdiel medzi energeticky efektívnou, udržateľnou a uhlíkovo neutrálnou budovou, čo sú certifikačné systémy a aké sú piliere udržateľného projektovania, výstavby, ale aj prevádzky budov. Neoddeliteľnou súčasťou akadémie je tiež modul o zdravom vnútornom prostredí a nezabudneme ani na udržateľné narábanie s vodou a na zeleň.

 

 

PROGRAM

(názvy modulov sú prelinkované na detaily a registráciu k jednotlivým modulom)

 

15. marca 2022
MODUL – I: Úvod do udržateľnosti v stavebníctve I.

 

29. marca 2022
MODUL – II: Úvod do udržateľnosti v stavebníctve II.

 

12. apríla 2022
MODUL – III: Energetická efektívnosť budov, redukcia CO2, obnoviteľné zdroje energie

 

26. apríla 2022
MODUL – IV: Udržateľné materiály v stavebníctve, narábanie s odpadmi a cirkularita

 

17. mája 2022
MODUL – V: Udržateľné narábanie s vodou a udržateľná zeleň

 

7. júna 2022
MODUL – VI: Zdravé vnútorné prostredie v budovách

 

21. júna 2022
MODUL – VII: Udržateľná prevádzka budov

 

 

Každý modul je zaradený do systému Profesijného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov ako podujatie B (10 kreditov).

 

Po ukončení série webinárov bude účastníkom, ktorí absolvovali všetkých sedem modulov, udelený CERTIFIKÁT.

 

Na každý webinár je potrebné sa vopred registrovať. Okrem prvých dvoch modulov sú jednotlivé moduly koncipované samostatne a nezávisle od seba – preto sa môžete registrovať na ľubovoľný počet webinárov podľa Vášho záujmu o tematiku.

 

V prípade otázok týkajúcich sa registrácie, objednávok balíka všetkých modulov alebo fakturácie nás neváhajte kontaktovať na office@skgbc.org.