VIDEO: Zelené strechy a zelené fasády – cesta k zelenším mestám

 

24. novembra 2021 – Pozrite si videozáznam z webinára o zelených strechách a zelených fasádach.

 

Online webinár bol zameraný na problematiku zelených striech a fasád, ktoré majú množstvo benefitov pre samosprávy aj jednotlivcov. Dopyt po vegetačných strechách sa zvyšuje, čo vytvára tlak na architektov, projektantov aj realizátorov, aby boli navrhované a inštalované správne.

 

Prednášajúci sa zamerali v rámci svojich príspevkov na:

 

  • Úvod do problematiky vegetačných striech, základné rozdelenie a popis.
  • Zelené fasády ako trend posledných rokov.
  • Štandardy pre navrhovanie, realizáciu a údržbu a inšpiratívne príklady zo zahraničia.
  • Parciálne výsledky výskumu zameraného na hybridnú modrú a zelenú infraštruktúru ako aktívneho prvku „špongiového“ veľkomesta.

 

PREDNÁŠAJÚCI:

 

  • Ing. Kamil Vinca, projektový manažér, Knauf Insulation
  • Ing. Roman Macko, riaditeľ divízie Živé stavby, LIKO-S, a.s.
  • Ing. Branislav Siklienka, predseda Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru
  • doc. Ing. Marián Vertaľ, PhD., Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta

 

Moderovala prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, riaditeľka Ústavu pozemného staviteľstva.