Výročná správa 04/2019 – 03/2020

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) zverejnila Výročnú správu za obdobie od apríla 2019 do marca 2020, kde sa dočítate o aktivitách a projektoch, na ktorých sme participovali. Cieľom SKGBC je, aby sa ekonomicky, ekologicky a esteticky navrhované budovy so zdravým vnútorným prostredím, v ktorých sa nemrhá energiou ani inými zdrojmi stali na Slovensku štandardom.

V nasledujúcom období sa sústredíme viac na informovanosť a osvetu verejnosti o:
– výhodách a možnostiach udržateľnej výstavby,
– dostupných zelených technológiách a alternatívach k zaužívaným stavebným materiálom a postupom,
– a novinkách vo výstavbe zelených budov.

 

Výročná správu SKGBC 4/2019 – 3/2020

Annual Report SKGBC 4/2019 – 3/2020