Začal sa Týždeň zelených budov na Slovenku

#RiešimKlimatickúZmenu – tak znie heslo aktuálneho, jubilejného 10. ročníka Týždňa zelených budov (Green Building Week). Slovenská rada pre zelené budovy chce aj takto apelovať na zodpovednosť jednotlivcov i firiem a poskytnúť priestor na odbornú diskusiu o zodpovedných, trvalo udržateľných riešeniach. V kontexte súčasnej epidemiologickej situácie sa všetky podujatia Týždňa zelených budov, ktorý začína v pondelok, 21. 9. 2020, uskutočnia online a budú aj vďaka podpore partnerov k dispozícii bezplatne pre širokú laickú i odbornú verejnosť.

 

Riešenie klimatickej zmeny nebolo nikdy aktuálnejšie. Vďaka angažovanosti rôznych aktivistov a iniciatív táto téma v posledných rokoch preniká do širokej spoločnosti. Jednotlivci i rodiny si uvedomujú svoju zodpovednosť za prostredie, v ktorom žijú, ako aj „zdieľanú“ spoločnú zodpovednosť za našu planétu. Túto cestu udržateľného správania zároveň prijíma do svojich záväzkov a interných smerníc stále viac spoločensky zodpovedných firiem a idú tak príkladom ostatným. Segment stavebníctva, ktorý je zodpovedný za 39% celosvetových energetických emisií uhlíka, je v tomto smere kľúčovým pilierom zmeny. Práve účasť predstaviteľov tohto sektora a spoločná diskusia tvorí základ podujatí Týždňa zelených budov.

 

Týždeň zelených budov sa za 10 rokov stal priestorom inšpirácie, odbornej diskusie i motivácie k prijatiu nových záväzkov,“ hovorí Hana Ovesná, výkonná riaditeľka Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC), ktorá stojí za ideou podujatia. „Vnímame výrazný posun myslenia v spoločnosti v prospech zodpovedného, udržateľného a zdravého života, podnikania, bývania i výstavby.“ Práve tlak spoločnosti môže mať vplyv aj na zmeny v legislatíve – a naopak, legislatívne normy a záväzky rámcujú nevyhnutnosť trvale udržateľného správania a vytvárajú predpoklad na jeho širšiu implementáciu, najmä v rámci stavebného segmentu.

 

Aktuálnym príkladom je záväzok Prezidentskej kancelárie stať sa do roku 2030 uhlíkovo neutrálnou inštitúciou. „Jde o skvělý a velmi vítaný počin, jelikož jde o první úřad ve středoevropském regionu, který se k takovému závazku odhodlal. Zatím se k uhlíkové neutralitě k roku 2030 zavázaly většinou jen firmy (třeba právě VELUX) a stát stál spíše opodál. Byť evropská legislativa přisuzuje státům příkladnou roli, není žádným tajemstvím, že v našem regionu se nedaří vládám jít dostatečně příkladem. Věřím, že o to více pozitivně zapůsobí iniciativa paní prezidentky Čaputové, která bude jistě inspirací i pro ostatní úřady a ukáže jim cestu, kterou by se měly vydat,“ vyjadril sa Ondřej Boreš zo spoločnosti VELUX, ktorá je jedným z hlavných partnerov podujatia a odborným partnerom sprievodnej aktivity Green Business Breakfast – Znižovanie uhlíkovej stopy.

Práve dekarbonizácia bude jednou z 3 hlavných tém Týždňa zelených budov. Ďalšími sú zdravé bývanie a SMART riešenia v budovách. Každej téme  je venovaný samostatný odborný webinár, ktorý je bezplatne dostupný širokej verejnosti a prihlasovanie je možné online, prostredníctvom stránky www.skgbc.org.

 

Príklady dobrej praxe – green policy a „zelené ciele“ environmentálne zodpovedných firiem

Jedným z kľúčových pilierov je motivácia k zmene a prezentácia úspešných a pozitívnych riešení z praxe, ako aj konkrétnych „green policies“ firiem. Spoločnosť Saint-Gobain Construction Products, generálny partner Týždňa zelených budov, vníma nevyhnutnosť záväzku stavebných firiem: „Saint-Gobain je súčasťou samotného problému (máme 1 000 tovární, ktoré produkujú CO2), na druhej strane sme však aj riešením tohto problému, pretože výrobky, ktoré vyrábame, znižujú energetickú náročnosť budov. Napríklad dvoj či trojsklo vráti energiu do neho vloženú do troch mesiacov alebo minerálna izolácia, ktorá vráti za svoj životný cyklus energiu vloženú do jej výroby až 300x. Samozrejme tu nestačí povedať si to, a preto aj naďalej inovujeme výrobné procesy tak, aby sme do roku 2050 naplnili naše dlhodobé environmentálne záväzky a stali sa spoločnosťou s nulovou uhlíkovou stopou.“

 

Saint-Gobain je jednou zo 127 svetových firiem zaradených do zoznamu 2018 „Climate Change A List“, ktorý vytvorila globálna organizácia CDP. V rámci energií a emisií má spoločnosť nasledovné ciele, o ktorých hovorí Miroslav Zliechovec, Business Development Manager: „Emisie CO2 bezpochyby prispievajú ku globálnemu otepľovaniu. Skupina si dala za cieľ znížiť svoje prispievanie k tomuto fenoménu a zredukovať tak emisie CO2 o 20 % a spotrebu energie o 15 % do roku 2025. Ďalej sa spoločnosť zaviazala do roku 2040 znížiť spotrebu elektrickej energie v kancelárskych budovách o 75 % a do roku 2050 by sme sa chceli stať spoločnosťou s nulovou uhlíkovou stopou.“

 

Ďalšia spoločnosť, Padus Allestimenti, prijala na podporu životného prostredia prijala takéto opatrenia: „V našej spoločnosti sme zamerali našu pozornosť na výrobky, ktoré môžu aktívne pôsobiť v boji proti zmene podnebia. V skutočnosti sme prišli na výrobu inovatívnej látky s názvom REair Original, ktorá nám umožňuje efektívne odbúravať veľa škodlivých prvkov prítomných vo vzduchu (odpad zo spaľovania, VOC, oxidy uhlíka a dusíka) (70 m3 vzduchu na každý m2 ošetreného povrchu). Získali sme tiež certifikát GREENGUARD GOLD (najvyšší štandard). Zároveň sa snažíme zvyšovať povedomie o následkoch konania ľudí na životné prostredie a robiť osvetu k tejto dôležitej téme, pretože je nevyhnutné robiť opatrenia v každodennom živote.

 

Roman Macko, konateľ spoločnosti LIKO-S, zdôrazňuje, že najdôležitejšie je „pochopenie, že otepľovanie už tu je okolo nás.“ Ako môže následne spoločnosť reagovať? „Jedna z ciest je eliminovať efekt sálania tzv. radiátorov a pomocou zelených striech, fasád a zelene ako takej pomáhať k znižovaniu týchto efektov.“

 

Európa proti klimatickej zmene i proti recesii

„Boj proti klimatickým zmenám je témou dňa,“ hovorí Tomáš Sepp zo spoločnosti Baumit. „Potvrdila to nedávno aj prezidentka Európskej komisie p. Ursula von der Leyenová pri príležitosti jej prvého hodnotenia stavu EÚ na pôde Európskeho parlamentu. Explicitne spomenula aj dôležité projekty, akými sú  European Green Deal, Renovation Wave a tiež nové ciele v oblasti znižovania emisií CO2. Plne sa stotožňujem s týmito cieľmi.  Z perspektívy spoločnosti Baumit hrá v tejto súvislosti významnú úlohu práve zatepľovanie budov, ktoré je jednou z našich priorít. Okrem napomáhaniu splnenia ambicióznych cieľov pri znižovaní emisií CO2 je aj významným generátorom pracovných príležitostí, čo môže mať pozitívny dopad na naštartovanie lokálnych ekonomík po recesii spôsobenej prebiehajúcou pandémiou koronavírusu.“

 

V rámci Týždňa zelených budov sa uskutočnia nasledovné aktivity:

  • september 2020 – webinár Green Business Breakfast (SMART riešenia v budovách)
  • september 2020 – webinár Green Business Breakfast (Znižovanie uhlíkovej stopy)
  • september 2020 – webinár Green Business Breakfast (Zelené bývanie)

 

Všetky webináre sú bezplatné a je možné sa na ne prihlásiť prostredníctvom formulára na stránke www.skgbc.org. Uskutočnia sa aj vďaka podpore generálneho partnera Týždňa zelených budov, spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, a hlavných partnerov spoločností Baumit, LIKO-S, Padus Allestimenti a VELUX SLOVENSKO.

 

Po víkende bude nasledovať medzinárodná odborná konferencia Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe, v spolupráci s vydavateľstvom Eurostav. Prihlášky a vstupenky na túto konferenciu sú k dispozícii na stránke www.skgbc.org.