Zelená pre architektúru – Nový európsky Bauhaus v štyroch podcastoch SKA

 

 

 

Bratislava, 25. marca 2022 – Inštitút Slovenskej komory architektov (ISKA) spolu so Slovenskou komorou architektov  (SKA) prináša sériu podcastov s názvom Zelená pre architektúru. Prvé 4 pilotné diely nesú podtitul: Nový európsky Bauhaus (NEB) v štyroch kapitolách

 

Diskusiami sprevádzajú podpredsedníčka SKA a špecialistka na NEB na Slovensku Nora Vranová a architekt Martin Zaiček, expert súťaží návrhov na SKA. Hosťami sú odborníci a odborníčky z radov miest a obcí a neziskových organizácií.

 

#1Nový európsky Bauhaus (NEB) 

 

Je NEB len novou akademickou iniciatívou? Ďalším z európskych byrokratických projektov? Alebo je dlho očakávaným hnutím, ktoré prichádza zjednotiť zápas o záchranu klímy? NEB sa neobjavil z ničoho nič a jeho korene nájdeme aj v slovenskej architektonickej scéne. V prvom diele série podcastov predstaví NEB aj jedna z jeho zakladajúcich členiek priamo z prostredia najvyššieho okrúhleho stola tohto hnutia.

Hostky prvého podcastu: Mária Beňačková Rišková (HLRT) a Barbara Zavarská (Punkt / CTZN). Témou pilotného dielu je: kde a za akým zámerom vznikol NEB a o iniciatíve Manifest 2020. Barbara Zavarská (Punkt / CTZN) prináša tému uplatňovania myšlienok NEB v praxi už pred jeho vznikom a približuje tzv. iniciatívu zdola (grass roots). Nevynecháva ani vzdelávanie, osvetu, multiodborovú a transgeneračnú výmenuý názorov a rovnako jej veľmi blízku tému budovania vzťahu k miestu, tzv. sense of belonging.

 

#2 Princípy Nového európskeho Bauhausu v meste

 

Musia naše mestá prejsť zásadnou zmenou? Alebo len stačí postupne adaptovať urbánne politiky a územné plány? Rozprávať sa budeme aj súťažiach návrhov ako nástrojoch pre hľadanie riešení zelených investícií v prostredí verejného obstarávania. 

Princípy NEB v meste približujú Martin Berežný (MIB) a Ondrej Horváth (mesto Trnava). Diskusia o tom, ako zohľadniť princípy NEB pri strategickom plánovaní miest, o meste krátkych vzdialeností (prehodnotenie Aténskej charty), o rovnováhe urbánneho a prírodného prostredia,  o modrej a zelenej infraštruktúre, inkluzívnom verejnom priestore, o participácii a kolaboratívnom navrhovaní, uhlíkovo neutrálnych štvrtiach, o udržateľnej mobilite, o prehodnocovaní parkovacej normy, o dostupnom a udržateľnom bývaní, o zdieľaných priestoroch a službách, o tzv. urban farmingu.

 

#3 Hi tech a Low tech v politikách Nového európskeho Bauhausu 

 

NEB artikuluje udržateľnosť vo všetkých jej pádoch a kultúrnych významoch. Aké miesto v zápase o miernenie dopadov zmeny klímy majú moderné technológie na ceste dosiahnutia zodpovednej výstavby v architektúre? A naopak, môže cirkulárne hospodárstvo priniesť nové postupy a perspektívy v rozvoji architektúry? Aj o tom sa hovorí v treťom diele našej série podcastov – Zelená pre architektúru. 

Hosťami tretej série sú architekti Petra Csefalvayová (INCIEN) a Tomáš Tholt (Subdigital) s ktorými sa moderátori porozprávajú cirkulárnej ekonomike, o nových recyklovaných materiáloch a ich opätovnému použitiu. Nevynechajú ani tému bioekonómie, obnoviteľných materiálov, „cyborganic“, ich lokálne zdroje a špičkové technológie. Podcast je sa venovaný aj holistickému dizajnu, novým možnostiam digitalizácie, znižovaniu mobility, tzv. custom made dizajnu, digitálnej fabrikácii, či rozhodovaniu na základe dát – prieskumy, simulácie, štatistiky, predikcie, databázy.

 

#4 Kvalita architektúry a jej kritika (podcast#4)

 

Kvalita vždy znesie pochvalu, nekvalita je hodná kritiky. Ako je na tom slovenská kritika architektúry? Ako dokáže kritika vytýčiť cestu kvalite, ako zodpovednému smerovaniu verejných ale aj súkromných investícií? O cenách, anticenách, dobrej praxi ale aj zlyhaniach architektúry v čase klimatickej krízy budeme hovoriť vo štvrtom diele podcastu Zelená pre architektúru. 

Hosťami poslednej série sú kurátorka a kritička Zuzana Duchová a architekt a laureát Ceny za architektúru CE ZA AR Martin Varga. 

 

Kde podcasty nájdete?

 

SPOTIFY: https://open.spotify.com/show/20aRedo52MwmlhQIEp1YdT?si=ab57c6fa980f4e73
APPLE PODCASTS: https://podcasts.apple.com/us/podcast/zelenáprearchitektúru/id1600946129 

 

Čo je Nový európsky Bauhaus?

 

Nový európsky Bauhaus, podobne ako Bauhaus pred 100 rokmi, je tvorivé interdisciplinárne hnutie, ktoré predstavuje spojenie medzi vedou, technikou, umením a kultúrou. Opiera sa o tri rovnocenné piliere – udržateľnosť, estetiku a inkluzívnosť. Je jedným z nástrojov, ako dostať Európsku zelenú dohodu do každodenného života, ako z napĺňania jej cieľov spraviť pozitívnu, hmatateľnú skúsenosť pre nás všetkých. 

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyen túto iniciatívu uviedla vo svojom prejave o stave Únie v septembri 2020 a o rok neskôr Nový európsky Bauhaus predstavila už ako jednu z oficiálnych stratégií EK. Aj napriek tej najvyššej politickej podpore je NEB stále iniciatívou zdola. 

Na formovaní jeho myšlienok sa podieľajú architekti, dizajnéri, environmentalisti a členovia komunít združení okolo dnes už asi 300 oficiálnych partnerov NEB z celej Európy.