Certifikačné systémy (BREEAM, LEED, DGNB)

 

Aj na Slovensko už pomaly preniká používanie certifikačných systémov, ktoré hodnotia kvalitu a udržateľnosť stavieb v rámci širších ekonomicko-ekologických, aj spoločenských vzťahov.Hlavné dôvody, ktoré stáli za vznikom a rozvojom týchto nástrojov na hodnotenie udržateľnosti stavieb sú snaha o pozdvihnutie kvality vo výstavbe a objektivizované hodnotenie s merateľnými a porovnateľnými výsledkami.


Existuje užšia skupina certifikačných systémov, ktoré sa vo svete používajú medzinárodne ako LEED, BREEAM či DGNB, ale aj systémy používané prevažne na národnej úrovni ako Green Star (Austrália/NZ), VERDE (Španielsko) či HQE (Francúzsko). Niektoré z medzinárodných systémov zas adoptovali isté krajiny a používajú verzie prispôsobené lokálnym podmienkam (jazyk, legislatíva a i.) – Breeam SE, DGNB/ÖGNI, SBTool.CZ…


Jednotlivé systémy sú zvyčajne rozdelené podľa typov stavieb (Rezidenčné, kancelárske, obchodné, priemyselné…), aby sa zabezpečilo presnejšie hodnotenie a spravodlivejšie porovnanie.  Dnes sa už začína v rámci certifkácií pozornosť venovať aj väčším urbánnym celkom. Posledné roky priniesli aj snahy o unifikovaný systém v rámci EÚ (harmonizácia európskych hodnotiacich systémov CEN/TC350).